คุณบัณฑิต ศิริสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไบชานา โกลบอลเทรด จำกัด ได้รับเกียรติจาก วว. เชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อด้านนวัตกรรมการเกษตร ให้กับผู้สนใจทั่วไปเมื่อเร็วๆ นี้

ต้นกล้าข้าว ปี 2566

ข่าวสารผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วว. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ SME ด้านเกษตร/อาหารปลอดภัย วิจัยพัฒนา/ทดสอบ ข้าวที่มีสารสำคัญของถั่งเช่า ช่วยต้านอนุมูลอิสระ สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย อ่านต่อ

ข้าวสมุนไพรที่มีสารสำคัญถั่งเช่า
ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นช่วยต้านอนุมูลอิสระ สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย พร้อมต่อยอดแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สร้างงาน สร้างเงินให้เกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศ อ่านต่อ

รางวัลผลิตภัณฑ์

1 ใน 5 จากกว่า 60 ผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยความร่วมมือของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้าวสมุนไพร

ชาใบข้าว

ฝึกอบรมสัมมนา

วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งนวัตกรรมที่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ภายใต้ข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักวิชาการ ซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติ และนานาชาติ ขับเคลื่อนองค์กรสู่สากล

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ?